Category Archives: Uncategorized

Happy New Year 2019

56664671_2411346658933291_6353229028559683584_nAnick2019année du cochon

Advertisements

A lettter sent to Khmer RFA

imageletter1letter2letter3letter4letter5iletter6imageimageimageimageimage

ពីង ប៉ុង ជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាងគេ

គ្រប់កីឡាទំាងអស់គឺផ្ដលសុខភាពនិងបន្ថយស្រ្តេស ​ប៉ុន្តែមនុស្សទំាងឡាយចូលចិត្តលេងឬទស្សនាកីឡាផ្សេងៗទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន។សំរាប់ខ្ញុំ ពីងប៉ុងគឺជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងនិងទស្សនាជាងកីឡាណាណាទំាងអស់។


ប្រាថ្នារបស់មនុស្សលោកគឺដូចតែគ្នា

10849853_1492203391004519_5088271011496620917_n

តោះ,ទៅលេងអនាគតកាល!

ច្បាប់ទំនាញសាកលមិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលទៅលើវត្ថុធាតុនិងពន្លឺប៉ុណ្ណោះ
ទេវាថែមទំាងមានឥទ្ធិពលទៅលើពេលវេលាផងដែរ។ដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង
នេះគេបានបង្កើតនាឡិកាដែលដើរទៀងទាត់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នំា
១៩៦០គឺរយៈពេល៥ឆ្នំាក្រោយពីលោកAlbert Einstein អ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យា
បានទទួលមរណភាពទៅហើយ។នាឡិការនោះបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មរបស់
លោក យ៉ាងដូច្នេះ៖នៅឯជាន់លើបង្អស់នៃអាគារដ៏ខ្ពស់មួយ នាឡិកាដើរលឿន
ជាងនៅឯខាងជាន់ខាងក្រោមផ្ទាល់ដី។នោះ គឺជាឥទ្ធិពលនៃច្បាប់ទំនាញដែល
ពន្យឺតពេលវេលា នៅជាន់ខាងក្រោមផ្ទាល់ដី ច្រើនជាងនៅឯជាន់លើបំផុត
នៃអាគារ។តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសម្មតិកម្មនេះ?ឥទ្ធិពលនោះវា
មិនប៉ុន្មានទេ នៅលើភពផែនដី។ប៉ុន្តែប្រសិនជានៅលើភពផ្សេងមួយធំជាង
ផែនដីហើយមានទំនាញខ្លំាងជាង យើងនឹងឃើញថានាឡិកានោះនឹងដើរ
កាន់តែយឺតខ្លំាងជាងនៅលើផែនដីទៅទៀត។ចុះ ប្រសិនបើទំនាញនោះខ្លំាង
រកទីបំផុតគ្មានគឺដល់អនន្តដូចជានៅក្នុងរូងខ្មៅនៃអវកាស តើពេលវេលានឹង
ទៅជាយ៉ាងណា?ពេលវេលានឹងប្រែប្រួលយ៉ាងសម្បើម។ ចាប់ផ្ដើមតំាងពីមាត់
រូងខ្មៅទៅរហូតដល់ខាងក្នុងរូងខ្មៅ អ្នកនឹងឃើញថាពេលវេលាដើរយឺតមែនទែន
(ធៀបទៅនឹងពេលវេលានៅផែនដី)គឺថារយៈពេលតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះអាចស្មើ
នឹងរយៈពេលមួយនាទី,មួយម៉ោង,មួយថ្ងៃ,មួយខែ មួយឆ្នំា…នៅលើផែនដី ។
ប៉ុន្តែ នៅក្នុងរូងខ្មៅពេលវេលានឹងកាន់តែដើរយឺតខ្លំាងរហូតទាល់តែឈប់មាន
(កុំភ្លេច៖ពេលវេលាឈប់មានឬរលាយបាត់ក៏មកពីលំហក្នុងរូងខ្មៅឈប់មានដែរ)។
ប្រសិនជាអ្នកអាចចេញផុតពីពេលវេលានិងលំហដូចក្នុងរូងខ្មៅនោះ ជីវិតអ្នកដូចចូល
មកក្នុងអនាគតកាលខាងមុខយ៉ាងឆ្ងាយ ហើយអាចឃើញសត្វលោក   ​ភព និងផ្កាយ
ទំាងឡាយដែលចេះតែកើត ចាស់ ឈឺ ​ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាតទៅមុខជានិច្ច។
មានផ្លូវមួយទៀតដែលអាចនំាទៅកាន់អនាគតកាលបាន៖ប្រសិនជាមានយានអវកាស
មួយដឹកនំាអ្នកក្នុងល្បឿននៃពន្លឺ ហើយការធ្វើដំណើរក្នុងយាននេះគ្មានឩបសគ្គអ្វី
ទេ គឺអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់អនាគតកាលហើយ!យានជំនិ‍‍‍ៈអវកាសរបស់
អ្នកដែលហោះនូវល្បឿននៃពន្លឺនោះ គឺកំពុងបុកទំលុះផ្ទៃអវកាស(ខួងទៅជារូងខ្មៅ)
ហើយជ្រែកចូលទៅក្នុងអនាគតកាលតែមួយឆ្នំាឬពីរឆ្នំា(ផ្ទៀងមើលទ្រនិចនាឡិកា
ដែលអ្នកពាក់នៅកដៃរបស់អ្នកឃើញថាដើរដូចធម្មតា ប៉ុន្តែកាន់តែយឺតជាទីបំផុតបើ
ធៀបទៅនឹងពេលវេលានៅលើផែនដី) រហូតឃើញថាមួយម៉ោងឬមួយនាទីយូរដូចជា
មួយឆ្នំាផែនដីអញ្ចឹង!លុះពេលវិលត្រលប់មកផែនដីវិញ,អ្នកនឹងបានមកចាប់ថើប
ចៅទួត ចៅលា…របស់អ្នកទំាងអស់។ឯរូបអ្នកនៅវ័យដូចដើមគឺដូចនៅពេលអ្នករៀប
ចាកចេញដំណើរក្នុងយានអវកាសដែលហោះស្មើឬសឹងស្មើល្បឿនពន្លឺ(300 000km/s)នោះ។

អត្ថបទ អវកាសនិងពេលវេលា៖
https://sambatt.wordpress.com/2013/03/03/
អត្ថបទ អ្វីមួយអាចរលាយជាសូន្យបាន៖
https://sambatt.wordpress.com/2012/10/06/
អត្ថបទ កើត=ស្លាប់៖
https://sambatt.wordpress.com/2010/12/03/
អត្ថបទ ឯណាបច្ចុប្បន្នកាល?៖
https://sambatt.wordpress.com/2011/03/11/
អត្ថបទ ជឿឬមិនជឿ ការពិតនៅតែជាការពិត៖
https://sambatt.wordpress.com/2011/11/06/

Today,human relationship are…

Telephone was particularly created to let us talk with someone without going to meet him/her.Internet was particularly created to let us communicate with someone without going to meet him/her.Unlike the telephone,the internet give us more fun because we can see each other,we can write to each other,we can talk to each other in the real time and we can play games and furthermore it gives you access to almost everything you need. Most people see the internet as the means of approaching each other.That’s why they created the social network to gather people together in a community such as the facebook,wordpress,hi5, khmercity,youtube,twitter,webshot… Yes the internet bring all people closer from any where into a virtual world.We enjoy it.We make a lot of friends.Some bloggers have thounsands of friends that they never meet. Friends are called friends even we when never meet them. These are virtual friends we got from our PC in front of which we spend hours everyday. TV and computer become just as magical machines that take us into a virtual world by escaping this boring and tiring world. Today,the world of images comes to take us to get along with our tiring of life.TV becomes the most powerful thing of images to attract us.The computer is the second. People relate most intimately with these electronic screens and don’t like to read.They are happy when firemen burn books. Everyday we have our ration of images.We become like alcolic or drug addict.The electronic technologies have changed our life.We barely notice them.Before the written word,we relied on our memories.Before telephones,we know the pleasure of writting and receiving letters,the small joy of finding a handwritten envelope in the mailbox from a friend or a relative. Before television and computers,we had a stronger sense of community,a greater attachment to neighborhood and families (Today,only 25% of American population know their neighbors). Today,television has glued us to our homes,isolating us from other human beings.

ចំណាយ263 500$ដើម្បីនំាMagnottaមកកាណាដាវិញ

Luka Rocco Magnottaត្រូវបានបញ្ជូនមកកាណាដាវិញ
ហើយកាលពី ម្សិលមិញ (១៩មិថុនា២០១២)តាមយន្តហោះយោធាលេខA-310។
មានការចាប់់អារម្មណ៍ សំបើមណាស់់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន នានាដូចជា
វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។ ចុះនៅឯវាលចំណតយន្តហោះMirabelle ក្នុងខេត្តកេបិក
Magnottaត្រូវបានអ្នកយកព័ត៌មានទទួលរង់់ចាំយ៉ាង គគ្រឹកគ្រេង។ឥឡូវអ្នកល្បី
ឈ្មោះ តាមបំណងហើយគឺល្បីឈ្មោះខាងផ្លូវអាក្រក់់ (Infamous not Famous)។ជាជនឧក្រិដ្ឋលេខមួយដែលប្រទេសកាណាដា បានខ្នះខ្នែងស្វែងរក ជុំវិញលើពី
ភពលោកក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន១៩០ តាមរយៈInterpol អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ។
Magnottaជាជនឧក្រិដ្ឋជាប់់សង្ស័យថាបានសំលាប់់បុរសម្នាក់់ជានិសិ្សត ចិនរៀន
វិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យConcordia Universityក្នុងទីក្រុង
Montreal ដោយបានកាត់់ដៃ កាត់់ជើង និងក្បាល យកដងខ្លួន ញ៉ុកចូលវ៉ាលីស
ហើយបោះចោលនៅគំនរសំរាមខាងមុខផ្ទះរបស់់ខ្លួន រួចហើយ គេក៏ចេញដំណើរ
តាមយន្តហោះមកទីក្រុងប៉ារីស ហើយត្រូវចាប់់ បាននៅតៀមអិនធើណេតមួយ
នៅទីក្រុងប៊ែរឡំាងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់់។ ជារឿងមួយភ្ញាក់់ផ្អើលពេញពិភពលោក ហើយដំណឹងពីកាត់់ទោសជនឧក្រិដ្ឋ នេះក៏នៅតែនាំអ្នកព័ត៌មានតាមដានមិនទាន់់
ចប់់នៅឡើយ។ ថ្ងៃទីមួយ Magnottaត្រូវបានកាត់់ទោសតាមរយៈកញ្ចក់់ទូរទស្សន៍
(video conference)ហើយបានឆ្លើយបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់់ទោស
ឧក្រិដ្ឋទំាងអស់់ ។មេធាវីខាងការរពារក្ដីបានបញ្ជាអោយពេទ្យពិនិត្យរោគផ្លូវចិត្ត
របស់់អតិថិជនរបស់់គាត់់ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវតុលាការកោះហៅម្ដងទៀត ថ្ងៃស្អែកនេះគឺ
ថ្ងៃទី២១មិថុនា២០១២។ អ្វីមួយទៀតដែលគួរអោយភ្ញាក់់ផ្អើលដែរពីរឿងដឹកនាំ
Magnotta មកកាណាដា វិញនោះ គឺរឿងថ្លៃឈ្នួលដឹកជនឧក្រិដ្ឋនេះដូចជា
ហួសហេតុពេក គឺអស់់ ប្រាក់់២៦៣ ៥០០ដុល្លារ ជាថ្លៃជួលយន្តហោះដែលគិតពី
ការចាកចេញដំណើរពី កាណាដាទៅដល់់អាល្លឺម៉ងហើយដឹកនំា Magnottaវិល
មកកាណាដាវិញអស់់ រយៈពេល១៧ម៉ោង ហើយក្នងមួយម៉ោងត្រូវបង់់ជាថ្លៃឈ្នួល
១៥​៥០០$។ សូមជំរាបថានៅប្រទេសកាណាដាមានអ្នកជាប់់គុកចំនួនជាង
១៥ ០០០ នាក់់ ហើយរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រាក់់សំរាប់់ពួកគេម្នាក់់ៗក្នុងមួយឆ្នាំៗគិត
ជា មធ្យមជាង ១០០​០០០(ដប់់ម៉ឺន)ដុល្លារ។ដោយសារបែបនេះហើយបាន ជា
តុលាការនៃ ប្រទេសកាណាដារាងធូរលុង ព្រោះតែចង់់ជៀសវាងការចំណាយ ប្រាក់់
ច្រើនទៅ លើអ្នកជាប់់គុកដែលមេធាវី ចៅក្រម …ក្រេបជញ្ជក់់ គ្មានសំចៃ ។
ចៅក្រមខ្លះ រកប្រាក់់បានជាង៣៥០ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង។