Tag Archives: cambodia

ដំណើរទស្សនាប្រាសាទបុរាណខ្មែរនៅអង្គរ(ភាគ១៩)

ប៉ុន្តែ ទោះបីយ៉ាងណាក៏គួរអោយយើងយកអាថ៌កំបំាងនេះមកពិចារណា
ខ្លះៗដែរអំពីមរណាភាពដែលប្រៀបដូចទៅនឹងព្រះអាទិត្យអស្តង្គត។តើមានអ្វីទៅ
ដែលនំាអោយបុរព្វបុរសខ្មែរយើងប្ដូរចិត្តគំនិតឬទំនៀមទំលាប់់ដូចនេះ
ទៅវិញ?ឬមានអ្វីមួយពិសេសក្នុងជំនឿរបស់់បុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់់នោះ?
តាមធម្មតា ទិសខាងកើត ទោះបីជាតំណាងអោយសេចក្ដីចំរុងចំរើន
អញ្ចឹងមែនហើយក៏ដោយ ប៉ុន្តែគេក៏អាចគិតដូចនេះដែរថា៖ទិសខាងកើត
តំណាងនូវកំណើត ឯទិសខាងលិចតំណាងសេចក្ដីស្លាប់់។គ្រប់់សព្វសត្វ
ទំាងអស់់លើលោកចាប់់កំណើតមកនេះគឺមានទុក្ខព្រោះកំណើតគឺជាជីវិត
ហើយជីវិតគឺជាទុក្ខ ។ចំណែកសេចក្ដីស្លាប់់មិនមែនជាជីវិតលើលោកនេះ
ទៀតឡើយ។ដូច្នេះសេចក្ដីស្លាប់់សំលាប់់ទុក្ខបាត់់ទៅ បង្កើតបានជាការធូរស្បើយមួយ
ឬការធូរស្រាលមួយ…ហើយម្យ៉ាងទៀតគេជឿថាជីវិតមិនមែនចប់់ក្នុងសេចក្ដី
ស្លាប់់ទេព្រោះត្រូវមានអ្វីមួយក្រោយសេចក្ដីស្លាប់់ ។ដូចនេះហើយទើបនំាអោយ​
សេចក្ដីស្លាប់់មានអ្វីម្យ៉ាងពិសេសជាងកំណើតពីព្រោះសេចក្ដីសង្ឃឹម,រឿងសំងាត់់
ឬសុបិនចាកចេញទៅជាមួយសេចក្ដីស្លាប់់ដែរ។ហេតុនេះ ការបែរមុខទៅ
ទិសខាងលិចដូចជាបែរមុខទៅរកអនាគត ឬទៅរកសេចក្ដីសង្ឃឹមមួយ
ដែលនៅលាក់់ពីក្រោយសេចក្ដីស្លាប់់។ទស្សនវិជ្ជាក្រិកក៏យកសេចក្ដីស្លាប់់
ជាទីដៅដែរ ដោយគេនិយាយយ៉ាងនេះថាPhilosopher,c’est se préparer
à mourir ប្រែថាទស្សនវិជ្ជា គឺត្រៀមខ្លួន(រៀបចំ)ស្លាប់់។ព្រះពុទ្ធសាសនា ក៏មានទីដៅ
ដូច្នោះដែរ គឺសេចក្ដីស្លាប់់(មិនកើតទៀត) ដែលជាទីរំលត់់ទុក្ខ ។នៅក្រោយ
សេចក្ដីស្លាប់់មានសេចក្ដីសង្ឃឹម មានសុបិនរបស់់យើង។ព្រះពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់់
បានព្យាយាមតស៊ូស្វែងរកទីរំលត់់ទុក្ខទាល់់តែបានសំរេចគឺបរិនិពាន្តដែលជា
បរមសុខដ៏កំពូល គឺជាត្រើយដ៏សុខសាន្តចុងក្រោយនៃជីវិតដែលជាទីប្រាថ្នា
នៃមនុស្សលោកគ្រប់់គ្នា។ទីដៅនៃជីវិត គឺការរំលត់់ទុក្ខ មានន័យថាសេចក្ដីសុខ។
ប៉ុន្តែជីវិតត្រូវការតស៊ូ ត្រូវការតំរង់់ទិសដៅទៅកាន់់ទីនោះ ទោះជាមនុស្សលោក
កាន់់សាសនាឬជំនឿផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយ ក៏មានទីដៅដូចគ្នាគឺសេចក្ដីសុខសាន្ត
ដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថានិពាន្ត ឯព្រះគ្រឹស្ទសាសនាថាឋានសួគ៌។

មានចំងល់់ខ្លះអំពីថាតើនរណាជាអ្នកសាងប្រាសាទអង្គរវត្ត? បើតាមរឿងព្រេង
ខ្មែរមួយថាព្រះពិស្ណុការជាអ្នកកសាងអង្គរវត្ត បានន័យថាអង្គរវត្តមិនបានត្រូវ
កសាងដោយបុព្វបុរសខ្មែរយើងទេ។ប្រជារាស្រ្តខ្មែរខ្លះនៅតែមានជំនឿថា
ព្រះពិស្ណុការជាអ្នកសាងអង្គរវត្ត ព្រោះអង្គរវត្តជាប្រាសាទមួយអស្ចារ្យណាស់់
ដែលពិបាកនឹងជឿថាជាស្នាដៃរបស់់មនុស្សលោក​។តើភាពអស្ចារ្យនោះគឺអ្វីទៅ?
ភាពអស្ចារ្យនោះគឺទំហំមាឌដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៃប្រាសាទអង្គរវត្តទំាងមូលដែលធ្វើ
ឡើងដោយផ្ទាំងថ្មធំៗជាច្រើនរាប់់មិនអស់់ ហើយនិងសម្ផស្សនៃក្បាច់់រចនាយ៉ាង
ល្អប្រណិតឥតប្រៀបផ្ទឹមបាន។
ឃើញថ្មច្រើនសន្ធឹកដូច្នេះ ខ្ញុំនឹកឆ្ងល់់ណាស់់៖មិនដឹងខ្មែរយើងជញ្ជូនពីណាមក
ដើម្បីសាងសង់់ប្រាសាទទំាងឡាយនៅទីក្រុងអង្គរ។តាមអ្នកបុរាណវិទ្យាថាថ្មដែល
បុព្វបុរសខ្មែរយកមកសង់់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្ដី បាយ័នក្ដី សុទ្ធសឹងជញ្ជូនមកពី
ភ្នំគូលេនដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអង្គរប្រហែលជា៤៥គីឡូម៉ែត្រឯណោះ។ដូច្នេះ ខ្ញុំ
ឆ្ងលលទៀតហើយថាតើបុព្វបុរសខ្មែរយើងដឹកជញ្ជូនថ្មរាប់់មិនអស់់នេះពីនោះមក
ដោយមធ្យោបាយណា?តាមការគិតរបស់់មនុស្សទូទៅគឺប្រាកដជាដោយប្រើសត្វ
ដំរីឬសត្វគោក្របីជាជំនួយដើម្បីអូសទាញក្នុងការដឹកជញ្ជូនថ្មទំាងនោះហើយ។

ចំណែកប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរវិញប្រាប់់ថាគឺបុព្វបុរសខ្មែរយើងទេជាអ្នកសាងសង់់
ប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្នុងចន្លោះឆ្នំា១១១៣-១១៥០ ក្រោមរជ្ជកាលនៃព្រះបាទសុរ្យវរ័្មនទី២
គឺមានន័យថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្នាព្រះហស្ថរបស់់ព្រះអង្គ។ការសាងសង់់់ប្រាសាទ
អង្គរវត្តទំាងមូលត្រូវការប្រើមនុស្សប្រមាណជាបីម៉ឺននាក់់និងរយៈពេលសាមសិបឆ្នំា។
នេះបង្ហាញអោយឃើញថាប្រាសាទអង្គរវត្តមានទំហំធំក្រៃលែង។គឺអង្គរវត្តហើយ
ដែលជាប្រាសាទធំជាងគេបង្អស់់លើពិភពលោក។

Advertisements

ជនរួមជាតិសប្បាយចិត្តទេ?(ចំលងពីsam sammethនៅKC)


ខែ្មរ សុវណ្ណភូមិ Yesterday សប្បាយចិត្តទេជនរួមជាតិ ? ……….. ផ្ទៃក្រឡាសមុទ្រខ្មែរនៅសល់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលខ៣១៤ត្រូវបានទទួលស្គាល់និងសម្ភោធជាផ្លូវការថ្ងៃនេះព្រោះបង្គោលព្រំដែននេះ
វាមិនត្រឹមតែជាបង្គោលកំណត់ព្រំដែនគោកទេ តែវាក៏ជាបង្គោលមូលដ្ឋាន
សំរាប់កំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែរ។ ។ ពិតឬមិនពិត?គ្មានអ្វីដែលថា
មិនពិតនោះទេ។ មានដែលលឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុន សែន និយាយពីសមុទ្រត្រួត
ស៊ីគ្នាជាមួយសៀមទេ? ដោយសាររឿងនេះហើយបានជាខ្មែរមិនអាចរុករកប្រេង
នៅក្នុងសមុទ្រខ្លូននៅប្លុកខ្លះបានដោយសៀមជំទាស់ថាជាសមុទ្ររបស់វាដែរ តាមសន្ធិសញ្ញាសៀមយួនឆ្នាំ១៩៩៧។ ចំពោះជាមួយយួន គឺយើងដឹងហើយកោះត្រល
់ជារបស់យួនពិតហើយៗបើតាមសភាពជាក់ស្តែងគឺសមុទ្រយួនពេលនេះនៅ
ក្បែឆ្នេរខេត្តកំពតដែលខ្មែរកាត់ឲ្យយួនតាមសន្ធិសញ្ញាដែនទឹកប្រវត្តិសាស្រ្តឆ្នាំ
១៩៨២ដែលរបបហ៊ុន សែនចុះហត្ថលេខា។ សួរថាយកបានមកវិញទេ? ចម្លើយគឺពិតជាបានមិនថាមេដឹកនាំណាក៏អាចធ្វើបានដែរបើគេស្រឡាញ់ជាតិដោយ៖
១)ប្រកាសលុបចោលសន្ធិសញ្ញា១៩៨២ខ្មែរយួនឆ្នាំអំពីដែនសមុទ្រប្រវត្តិសាស្រដែលហ៊ុន សែនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនកាលពីឆ្នាំ១៩៨២ចោល ។
២) ប្រកាសលុបចោលសន្ធិសញ្ញាយួនខ្មែរឆ្នាំ១៩៨៥ និងសន្ធិសញ្ញាបន្ថែម២០០៥ ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគូឡើងវិញនៅបន្ទាត់ព្រំដែនខ្មែរយួន ។
៣)បន្ទាប់ពីលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទំាងអស់នេះហើយគឺយើងអាចកោះហៅសមាជិក
នៃម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកចូលរួមដោះស្រាយ ដោយផ្អែក
លើផែនទីខ្មែរទុកនៅយូអិន(UN)ឆ្នាំ១៩៦៥ ដែលយួនបានទទួលស្គាល់ ពោលគឺផែនទីបារាំង។ ធ្វើបែបនេះរឿងនឹងដោះស្រាយបាន ហើយមិនមានសង្រ្គាម និងបានដីនិងផ្ទៃសមុទ្រ
ដែលបាត់មកវិញដោយសន្តិវិធី។បញ្ជាក់៖សូមចែកចាយបន្តឲ្យបានទូលំលាយ
បើស្រឡាញ់ជាតិ។
………………… Khmer maritime areas left after the border
marker 314 officially recognized and inaugurated by Hun Xen and
Nguyen Tan Dung. NOTE: Please share to others if you love our Cambodia.

Ses larmes,les miennes(ទឹកភ្នែកគេ ទឹកភ្នែកយើង)

Chaque année,les Cambodgiens qui vivent à l’étranger peuvent
célébrer presque toutes nos fêtes traditionelles,
par exemple le nouvel an et le Phchum Ben.Donc Ils peuvent
se partager les joies et se communiquer ou faire
la connaissance entre eux tout just comme au Cambodge,
notre cher pays.Nous,les Cambodgiens d’outre-mers ne pouvons
jamais oublier notre pays car nous sommes Cambodgiens et
la joie de vivre dans notre pays est le meilleur.
Dans tous les occasions spéciales comme le nouvel an
ou Phchum Ben,les Cambodgiens ont habitude de se partager
les informations de notre pays .Cette année on distribue
les DVDs sur la mission d’aide aux pauvres Cambodgiens de
M. Uy Willy,surtout les orphelins Cambodgiens.
Un peu plus d’une semaine après le Nouvel An Cambodgien,
J’ai l’occasion de visionner le DVD de M. Uy Willy.Et
Ce n’est pas la première fois que j’ai regardé son DVD
sur sa mission d’aide aux pauvres Cambodgiens au Cambodge.
J’admire M. Willy pour son courage et son bon coeur
envers les pauvres Cambodgiens.Il va au Cambodge une fois
par année afin d’envoyer des dons ou de l’argent qu’il a
solicité de généreux Cambodgiens d’outre-mers pour nos
pauvres Cambodgiens.Je me sens très triste lorsque
j’ai vu beaucoup de pauvres Cambodgiens souffrir chaque jour.
Comment il y a encore et encore beaucoup de souffrances
depuis la mort du régime sanguinaire des Khmer Rouges?
Je sais que les êtres humains ne peuvent vivre sans
la souffrance mais que tous souhaitent de souffrir le
moins possible,puisque la vie a besoin avant tout,
la nourriture pour survivre.Lorsque cela leur manque,
c’est très ,très malheureux de lutter pour la vie.
Personne ne veux mourrir .On est né pour vivre non pas
pour souffrir ou mourir.Et pour vivre,il faut tout necessaire
de la vie,soient l’abri,la nourriture et le vêtement…
Et le gouvernement d`un pays doit offrir à tout
son peuple tous ces necessaires car son peuple choisit
un gouvernement pour le bien commun.Quand ce malheur
survient â quelqu`un ou une famille ,la peur de mourrir
les effrait et non pas seulement eux-même,mais également les
autres car leur larmes font couler leur larmes.
Hier,j’ai pleuré pendant que je travaillai je pensai
encore à tout ce que j’ai regardé du DVD de M.Willy
surtout à une petite fille de 4 ans dont le père est mort
et sa mère endettée est obligée de partir travailller
loin de ses trois jeunes filles et ne peut venir les voir
que de temps en temps.Elles sont tous confiées et élevées
au pagode local qui peut recevoir des orphelins grace
aux générosité du peuple khmer,particuliéerement des
Cambodgiens d`ourte-mers. Elle pleurait sans arrêt
pendant que M.Willy interviewait sa grande soeur.
Je souhaite tellement faire cesser couler ses larmes et
lui rendre heureuse dans la vie.

Le philosophe Allemand Arthur Schopenhauer a dit que
le méchant est celui qui considérait
que les autres sont différents de lui-même.Il comprend
très bien des sentiments de ceux qui ont vue le malheur
d`autrui lorsqu’il a écrit : Mais il est très vrai
qu’il y a dans la sensibilité de certains individus une
source de sentiments qui n’est pas négligeable.Nous sommes
faits de telle manière que nous ressentons par sympathie
comme un écho de douleurs d’autrui.Nous souffrons par là
avec ceux qui souffrent,nous pleurons avec ceux qui pleurent.