Category Archives: តាមដានការពិត

ល្បិចប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែររបស់់យួន


យើងសាកសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើខ្មែរក្រហមគឺជានរណា?
នរណាបង្កើតខ្មែរក្រហម?ដើម្បីអ្វី?
ប្រទេសខ្មែរយើងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទី ប្រជារាស្រ្តខ្មែររាប់លាននាក់
ត្រូវបានបាត់បងជីវិត មិនមែនដោសារខ្មែរយើងខ្សោយ មិនមែនដោយ
សារខ្មែរយើងកំសាកចំពោះមុខសត្រូវនោះទេ គឺមកពីមេដឹកនំាខ្មែរយើង
ជាពិសេសគឺស្ដេចស៊ី ហនុ ល្ងង់ខ្លៅចាញ់កលល្បិចយួនគ្រប់ច្រកល្ហក
ទើបនំាអោយមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នារហូតមកទាល់សព្វថ្ងៃនេះ ដែល
ប្រទេសខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់យួនជាងបីទសវត្សហើយ។
យួនលេងល្ខោនបានល្អណាស់។ខ្មែរសឹងទំាងអស់រួមជាមួយប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក
នំាគ្នាជឿថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែររាប់លាននាក់។តើដឹងទេថាខ្មែរដែលបានសម្លាប់
ខ្មែររាប់លាននាក់នោះគឺជានរណា? ខ្មែរទំាងគួរនំាគ្នាតាមដានរកការពិត
នៃប្រវត្តិសស្រ្តនេះអោយឃើញ ហើយពេលដែលរកឃើញការពិតហើយ នឹងភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងឈឺ
ចាប់ពោរពេញដោយកំហឹងដោយមិននឹកស្មានថាខ្មែរល្ងង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង៖
យួនបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនយ៉ាងខ្ទេចខ្ទី និងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរ
អស់រាប់លាននាក់ ហើយបែរទៅជាអរគុណយួនដែលធ្វើជាចូលមករំដោះប្រទេសខ្មែរ
ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលជារបបវាបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរ
និងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់ក្នុងបំណងចូលមកលេបប្រទេសខ្មែរ
នៅថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩នោះឯង។

អត្ថបទទាក់ទង៖នរណាជាអង្គការ?នៅអាស័យដ្ឋានខាងក្រោមនេះ
https://sambatt.wordpress.com/2013/01/19/

Advertisements

ជួយរកមូលហេតុផង៖រូបថតនេះថតពីណាម៉ោ?

កាលពិថ្ងៃទី១០មករាឆ្នំា២០១១ កូនស្រីនិចខ្ញុំ(អាយុជិតបួនឆ្នំា)បាន
ឆក់់យកម៉ាស៊ីនថតពីដៃខ្ញុំហើយទៅថតនេះថតនោះក្នុងផ្ទះ ស្រាប់់តែ
ថតបានរូបមួយខាងលើនេះ,ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់់រហូតមក ប៉ុន្តែមិនបានសួរនរណាទេ
ក៏ចេះតែឆ្ងល់់តែខ្លួនឯងម្នាក់់់ ហើយក៏មិនបាននឹកឃើញថានឹងសរសេរ
ដាក់់ប្រកាស់់សួរចំងល់់នៅវើតប្រេសសោះ។ខ្ញុំក៏ថែរក្សារទុករូបថតនេះរហូតមក
ដើម្បីអាចទុកសួរឬទុកឆ្ងល់់រហូតមក។ខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីថតkodakរបស់់ខ្ញុំនេះ
ជាងបីឆ្នាំមកហើយ ហើយក៏មិនដែលមានបញ្ហាអ្វីដែរ ។កាលទើបទិញ
មកដំបូងខ្ញុំមិនដឹងថាអាចដាក់់ថ្ងៃខែបាន រហូតដល់់ប្រើបានប្រហែល
មួយខែជាង ឬពីរខែ ទើបចេះដាក់់អោយមានថ្ងៃខែជាប់់រូបថត
ហើយទើបអាចដឹងថារូបថតមួយៗថតនៅថ្ងៃណាបាន។និយាយតាម
ត្រង់់,ខ្ញុំឆ្ងល់់ណាស់់ ទោះជាថាមិនមែនជាអ្វីធំដុំ តែខ្ញុំចង់់ដឹងមូលហេតុអ្វី
បានជាកូនស្រីខ្ញុំម្នាក់់នេះដូចរូបខាងក្រោមអាចថតចេញជារូបក្រហម
ទំាងផ្ទំាងពេញយ៉ាងនេះទៅវិញ?

ជឿឬមិនជឿ,ការពិតនៅតែជាការពិត

ខ្ញុំបានគិតខ្លួនឯងហើយថាខ្ញុំជឿ ជឿថាមានអាថ៌កំបំាង ជឿថាមានអ្វីចំលែក
ហើយមិនអាចយល់់,ជឿថាសាកលលោកមិនមែនមានតែផែនដីទេដែលមានជីវិត។
ខ្ញុំមិនមែនជឿរឿងរ៉ាវតែប៉ុណ្ណឹងទេ, មានរឿងអាថ៌កំបំាងជាច្រើនទៀត
ដែលខ្ញុំជឿ​ដូចអ្នកមានជំនឿទូទៅផងដែរ៖ខ្ញុំអាចជឿរឿងខ្មោចលង ជឿរឿង
អ្នកតា រឿងព្រះ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះតែជឿផ្ដាស់់ទេ ៖សូមកុំបោកខ្ញុំអោយជឿ
រឿងអ្វីមួយដោយល្បិចកលបោកប្រាស់់។ខ្ញុំគ្រាន់់តែជឿ មិនបាច់់ណែនំាខ្ញុំ
អោយធ្វើអ្វីតាមដើម្បីបោកប្រាស់់ខ្ញុំទេ។ជំនឿពិសេសមួយរបស់់ខ្ញុំ
គឺខ្ញុំជឿអំពីសត្វមាននៅក្រៅភពផែនដី(Extra-terrestres)។ខ្ញុំជឿថាពិតជា
មានអារ្យធម៌ក្រៅភពផែនដី ក្នុងសាកលលោកយើងនេះ ហើយមនុស្សក្រៅភព
នេះពិតជាបានចុះមកលេងផែនដីតាំងពីសម័យដើមរៀងមករហូតមិន
ដែលខាន។ជំនឿគឺចឹងឯង គឺយល់់ថាមានអ្វីៗដែលគ្មានភស្តុតាង…ថាមានពិត។
បើមានភស្តុតាង នោះជំនឿនឹងលែងត្រូវបានគេហៅថាជំនឿទៀតហើយ។
ដូចកាលពីសម័យដែលលោកJule Verne នៅរស់់ គេពុំជឿថាមនុស្សអាច
ផលិតយានណាមួយអាចហោះទៅដល់់ឋានព្រះចន្ទទេ។ប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿខុស ហើយ
ទីបំផុតចំពោះអ្នកដែលជឿ,ការពិតបានក្លាយជាការពិតជាក់់ស្ដែងនឹងភ្នែកមនុស្ស
ទំាងអស់់គ្នា។ដូច្នេះសព្វថ្ងៃ គេពុំនិយាយថាជឿឬមិនជឿអំពីរឿងដែលមនុស្ស
អាចផលិតយានយន្តហោះទៅឋានព្រះចន្ទទៀតទេ ពីព្រោះគេមានភស្តុតាង
ដែលយើងឃើញគ្រប់់គ្នាហើយថាមនុស្សយើងបានហោះទៅដល់់ឋានព្រះចន្ទនោះមែន។
កាលពីជាងដប់់ឆ្នំាកន្លងទៅ ខ្ញុំនិងជីដូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់់ដើរតាមផ្លូវមួយកាត់់ទីកន្លែងមួយ
មានមនុស្សជុំគ្នាកំពុងមើលគេសំដែងសៀកក៏មិនដឹង…ស្រាប់់តែភ្លាមនោះមានបុសម្នាក់់
គាត់់ជាអ្នកសាសនាគ្រឹស្ទ បានមកពន្យល់់ជីដូនមួយខ្ញុំអោយជឿព្រះយេស៊ូ។
ជីដូនមួយខ្ញុំស្ដាប់់មួយសន្ទុះ ក៏និយាយតបទៅវិញថា ព្រះបង្ហាញអោយ
ខ្ញុំឃើញមក ខ្ញុំនឹងជឿ
។បុរសនោះឆ្ងល់់ ហើយមិនដឹងរកភស្តុតាងពី
ណាមកអោយគាត់់ជឿ,មានតែសៀភៅគម្ពី។តើទៅរកភស្តុតាងជាក់់ស្ដែងឯណា
អោយគាត់់ជឿថាមានព្រះ ដើម្បីអោយគាត់់ជឿ?និយាយទៅទៀតមិនកើត បុរស
នោះក៏ដើរចេញបាត់់ទៅ។ខ្ញុំចងចំារឿងហ្នឹងរហូតមក តែមិនដែលនិយាយរំលឹក
ប្រាប់់នរណាម្នាក់់ទេ សូម្បីតែជីដូនមួយខ្ញុំនោះក្ដីដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូហើយ
ពាក់់ខ្សែកមានបណ្តោងរូបព្រះយេស៊ូឆ្កាងលើឈើទៀត។បើដឹងខ្លួនទាមទារដល់់
ភស្តុតាងជាក់់ស្ដែងចឹង គួរតែកុំពាក់់បណ្តោងខ្សែករូបព្រះយេស៊ូអី។ជំនឿ មិនចំា
បាច់់ត្រូវការភស្តុតាងទេ…គេអាចជឿតាមគ្នាក៏បាន ។រឿងដែលកន្លងទៅក្នុង
អតីតកាលដ៏យូរលង់់មកហើយ ត្រូវបានមនុស្សពីជំនាន់់មួយទៅជំនាន់់មួយ
ចងចំានិងកត់់ត្រាឬសរសេរ ចងក្រងជាសៀវភៅទុកដើម្បីកូនចៅមនុស្សលោក
ជំនាន់់ក្រោយៗបានដឹងហើយនិងជឿតាម។ប៉ុន្តែជំនឿមិនមែនចំាបាច់់ត្រូវតែ
កាន់់សាសនាទេ ។អ្នកជឿអាចជាមនុស្សមិនកាន់់សាសនាក៏បាន។ចំណែក
អ្នកកាន់់សាសនាចំាបាច់់ត្រូវការជឿ ទោះជាសាសនានោះគ្មានព្រះអាទិទេពក្ដី
ប៉ុន្តែក៏អាចជឿលើអ្វីមួយដែលវិទ្យាសាស្រ្តច្រើនបដិសេធ។


ឮសូរអីយប់់មិញក្នុងផ្ទះខ្ញុំ?

យប់់ឆ្លងអាធ្រាត្រថ្ងៃអាទិត្យទី១៥ឧសភា២០១១ទើបកន្លងទៅនេះ
ខ្ញុំភ្ញាក់់ពីដំណេកទំាងភិតភ័យដោយឮសូរAlarmស្អីរោទ៍ក្នុងផ្ទះខ្ញុំ។
ខ្ញុំមិនដែលឮសូរអីចឹងសោះ តំាងពីបានចូលមកនៅផ្ទះថ្មីនេះ
ជាងប្រាំឆ្នំាមកហើយ។ពេលភ្ញាក់់ពីដំណេកទំាងងងុយ ខ្ញុំក្រោកដើរ
ទៅរកមើលប្រភពដែលបញ្ចេញសូរនោះ។ម្ដងខ្ញុំទៅមើលនាឡិការោទ៍..
តែអត់់ឮសូរវារោទ៍ទេ…ចឹងខ្ញុំក៏ទៅមើលប្រដាប់់រោទ៌អគ្គិសភ័យ
ក៏នៅតែអត់់ដឹងថាប្រភពសូរនោះចេញមកពីណា។
ប៉ុន្តែសូរនាឡិការោទ៍ និងប្រដាប់់រោទ៍អគ្គិសភ័យសុទ្ធតែជា
សូរខ្ញុំស្គាល់់បានទំាងអស់់។ចំលែកអីតែពេលនេះ សូរថ្មីចំលែកបន្លឺ
ក្នុងផ្ទះខ្ញុំទំាងកណ្ដាលយប់់ជ្រៅដូច្នេះ?កំពុងឆ្ងល់់ ហើយដើរចុះឡើង
រកមើលប្រភពសូរចំលែកនេះ ខ្ញុំយកដៃទៅបក់់ប្រដាប់់រោទ៍ភ្លើងឆេះផ្ទះ ក្រែងមានផ្សែងពីណាមកប៉ះ…ប៉ុន្តែនៅតែឮសូររោទ៍មិនដឹងមកពីណា…
ហើយខ្ញុំដើរមកមើលនាឡិការោទ៍ហើយទះវាតិចៗមើលក្រែងវារោទ៍ខ្ញុំមិនដឹង…
តែម៉ោងខ្ញុំដាក់់រោទ៍មិនមែនម៉ោងកណ្ដាលអាធ្រាត្រចឹងទេ។
ខ្ញុំកាន់់តែឆ្ងល់់ ។កាលនៅផ្ទះចាស់់មុន,ខ្ញុំធ្លាប់់ឮសូរប្រដាប់រោទ៍អគ្គិសភ័យ
វាបញ្ចេញសូរអោយសញ្ញាថាវាអស់់ថ្ម ហើយពេលខ្ញុំដូរថ្មថ្មី ទើបវាបាត់់ឮសូរ។
ប៉ុន្តែនៅផ្ទះថ្មីនេះ វាប្រើចរន្តខ្សែភ្លើងទេ ដូច្នេះគ្មានអីត្រូវថាវាអស់់ថ្មឡើយ ។
នេះក៏ដូចគ្នានឹងនាឡិការោទ៍របស់់ខ្ញុំដែលប្រើចរន្តខ្សែភ្លើងដែរ។
សូរចំលែកនេះមានរយៈពេលប្រមាណតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះ
ហើយសូរវាដូចជាដាច់់ៗ ប៉ុន្តែខ្សោយជាងសូររោទ៍Alarmផ្សែង
(ប្រដាប់់រោទ៍ភ្លើងឆេះផ្ទះ ឬប្រដាប់់រោទ៌អគ្គិសភ័យ)។ខ្ញុំមិនដឹងជាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែចង់់អោយវាឈប់់រោទ៍រំខានខ្ញុំគេងព្រោះស្អែកត្រូវទៅធ្វើការ។
ស្រាប់់តែប្រហែលមួយនាទីក្រោយមក,វាក៏ឈប់់រោទ៍ទៅ។
មិនមែនតែខ្ញុំទេដែលភ្ញាក់់ពីដំណេកដោយសារសូរចំលែកនេះ អ្នកផ្ទះខ្ញុំ
ទំាងអស់់ត្រូវភ្ញាក់់ពីដំណេក ដឹងខ្លួនដែរ។

និយាយចឹង,មានអីមួយបានកើតឡើងជារឿងចំលែកដូចគ្នានេះដែរ
គឺថា កាលពីរយៈពេលប្រាំឆ្នំាកន្លងទៅ ពេលខ្ញុំទើបបានរើមកនៅផ្ទះ
ផ្មីនេះ,នាពេលយប់់មួយ ខ្ញុំទើបទំរេតខ្លួនគេង ស្រាបតែឮសូរអ្វីមួយ
ដ៍ធ្ងន់់ធ្លាក់់នៅចំពីមុខទ្វារចំណត់ឡានរបស់់ខ្ញុំ។យប់់នោះ
នៅរដូវក្ដៅ គ្មានខ្យល់់បកអីទេ ហើយមេឃក៏ស្រឡះល្អដែរ។ភ្លាមនោះ
ខ្ញុំអើតមើលតាមមាត់់បង្អួច ក៏មិនឃើញអ្វីភ្លាក់់ដែរ។ខ្ញុំក៏ត្រូវតែចុះ
ទៅក្រោមមើលអោយដឹងស្អីជាស្អី ។ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់់បើកពន្លឺភ្លើងអគ្គសនីក្នុងផ្ទះទេ គឺខ្ញុំយកពិលមួយមកកាន់់ហើយដើរឆ្លុះទៅមើលទ្វារខាងក្រោម
នោះ។ខ្ញុំដើរថ្នមៗ តិចៗ បើសិនជាមានចោរគាស់់ផ្ទះ កុំអោយវាផ្អើល។
ប៉ុន្តែចុះពេលទៅដល់់ មានសភាពស្ងាត់់ធម្មតា…ហើយខ្ញុំគិតថាគ្មានមនុស្ស
ឫសត្វអីណាមកធ្វើអោយឮសូរនេះទេ។ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏ទៅបើកទ្វារមើល
ហើយក៏មិនឃើញមានអ្វីធ្លាក់់មកមុខទ្វារចំណតឡានរបស់់ខ្ញុំដែរ។
តាមទំហឹងសូរធ្លាក់់នោះ ,ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសូរធ្លាក់់របស់់
តូចតាចទេគឺវាដូចជាវត្ថុធំដ៏ធ្ងន់់មួយធ្លាក់់អោយក្រហូងដីចឹង
ឬ ដូចជាអ្វីមួយធ្លាក់់ឮសូរក្ដាំង!អញ្ចឹង។
វាគ្រាន់់តែប៉ុណ្ណឹងទេ…គឺបានត្រឹមតែឆ្ងល់់ប៉ុណ្ណោះឯង៖មិនអាច
ចេញសន្និដ្ឋានថាជាស្អីទេ។ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែចូលចិត្តតាមដានការពិត…
មិនថាតែក្នុងព្រត្តិការណ៏នៃជីវិតពិតរបស់់ខ្ញុំ ឫអ្នកដទៃទេ,សូម្បីក្នុង
សៀវភៅក៏ចូលចិត្តអានតាមដានដែរ។មានអ្នកខ្លះថា រឿងខ្មោចលងជា
រឿងគេកុហកគឺថាមិនពិត ដូច្នេះគេក៏ជឿទៅមិនកើតដែរព្រោះគេអាច
ជឿបានលុះត្រាណាបានឃើញផ្ទាល់់ភ្នែកដូចភាសិតអង់់គ្លេសមួយថា
seeing is believingដែលប្រែថា ឃើញគឺជឿ
ប៉ុន្តែភ្នែកមិនអាចប្រាប់់ការពិតគ្រប់់ពេលទំាងអស់់បានទេ។

រឿងពិត?៖ ប៉ូលីសដេញចាប់់ឡានខ្មោច