វិភាគអំពីមិត្តភាពនិងស្នេហា ភាគ៣(ជាភាសាបារាំង)

2.Le banquet
Une étude de l`Amour se divise naturellement en deux parties:
on déterminera d`abord sa nature,on tira entsuite quels sont
ses effets:c`est le plan même d`Agathon.Il ne suffit pas
cependant d`affirmer la necessité de définir,puis,tout
aussitôt après,se borner à louer les mérites de ce qu`on
devait définir.
Quel est donc la nature de l`Amour?
Il faut tout d`abord envisager cette question de la nature
de l`Amour d`une façon tout à fait général.L`Amour est-il amour
de quelque chose,ou non?La question posée est analogue à
celle-ci,dont l`occasion nous est précisément fournie par
la possibilité d`interpréter la première question d`une façon
erronée,«un père ou une mère,en tant que père et mère,ne le
sont-ils pas nécessairement de quelque chose à savoir d`un
fils ou d`une fille?Un frère,en tant précisément que frère,
ne l`est-il pas de quelque chose,à savoir d`un frère ou d`une
soeur?( de même,dirons-nous,l`Amour est nécessairement amour
de quelque chose.
Si l`Amour est amour de quelque chose,de quoi est-il amour?
Cette nouvelle question doit être examinée avec la même
généralité que la précédente.On peut y répondre que l`Amour
désire ce dont il est amour et que,s`il le désire,c`est
qu`il en est privé
.Il y a là non pas une simple vraisemblance,
mais une conséquence nécessaire des prémisses posées:
un homme grand et fort,par exemple,ne désire pas être grand
et fort.Peut-être un observatuer superficiel prétendra-t-il
cependant que le désir porte souvent sur ce qu`on a ou
ce qu`on est :que je sois bien portant or riche,cela ne
m`empêche pas de désirer être bien portant, de désirer
être riche.Mais,faut-il répondre,ce qu`on a ou ce qu`on est,
on l`a ou on l`est,bon gré mal gré;comment dès lors pourrait-on
le désirer?Ce qu`on désire,c`est d`avoir ou d`être encore,
dans la suite,ce que l`on a ou ce que l`on est actuellement,
à savoir la conservation pour soi dans l`avenir de ce dont
on jouit actuellement.
Or l`Amour,dit-on justement,est amour du beau, non
du laid
.Si donc l`Amour est amour de ce dont il
est privé,il faut nécessairement reconnaître que l`Amour
est privé de la beauté,que,par conséquent,contrairement à
ce qu`Agathon dit,il n`est pas beau.Comme,d`autre part,les
choses bonnes sont par là même irresistible de conséquences.
Mais de ce que l`Amour n`est pas beau,ni bon,il ne s`ensuit
pas qu`il soit laid et mauvais.Car, de même qu`il y a un
milieu entre la science et l`ignorance, à savoir l`opinion
vraie qui ne peut rendre raison d`elle-même,semblablement
tout ce qui n`est pas beau n`est pas nécessairment mauvais.
On dira donc de l`Amour qu`il est quelque chose d`intermédiaire
entre le beau et le laid,entre le bon et le mauvais.
C`est à partir d`ici que le personnage de Diotime entre
en scène.
Mais tout le monde ne s`accorde-t-il pas à reconnaître que
l`Amour est un grand dieu? Or comment cela pourrait-il être,
puisque les dieux possèdent tout ce qui est bon et beau et
que l`Amour,au contraire,est privé du beau et du bon? Ce
n`est pas à dire pourtant que l`Amour soit un simple mortel.
En d`autres termes,ce n`est pas un grand dieu,c`est un grand
démon.Un démon,c`est en effet un intermédiare entre les
dieux et les hommes:des uns aux autres il ne peut y avoir
communication immédiate,mais les démons sont sont là pour
transmettre aux dieux les prières et les offrandes reçues.
Ils remplissent l`intervalle entre la sphère divine et
la sphère mortelle et ainsi ils donnent des connaissances,
gràce auxquelles il est un être génial.L`inspiration
géniale fait,au contraire,défaut à tout autre connaissance
et l `homme qui ne posséde que cette dernière est un artisan
vulgaire.Ces démons sont en grand nombre et de bien des sortes,`
et l`Amour est l`un d`eux.
Quelle est l`origine de ce démon? Il est utile de le
savoir,pour déterminer les qualités qui sont propres à
sa nature,en raison même de cette origine.Le jour de la
naissance d`Aphrodite,les dieux firent un grnad festin.
Parmi les convives se trouvait Poros(«l`éxpédient»;«l`esprit
du gain»),fils de Mètis(«la sagesse»).A la fin du repas,
Pénia («la Pauvreté») vint à la porte pour mendier quleque
chose .Elle aperçut Poros qui s`étant enivré de nectar,
s`était endormi dans le jardin de Zeus,et elle s`avisa,dans
sa misère ,d`avoir un enfant de lui.Elle se coucha donc
auprès de Poros et ainsi conçut l`Amour
.

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s