ពេលនេះតទៅ ក្រុងបំាងកកនឹងស្រុត៣សង់់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នំាៗ

ទីក្រុងបំាងកកដែលកំពុងទទួលមហន្តរាយដោយទឹកជន់់លិចនោះ
កំពុងមានបញ្ហាខ្លំាងដោយសាររយៈពេលនៃការជន់់ទឹកលិចក្រុងអស់់រយៈ
ពេលជាងបីខែមកហើយ ហើយទឹកជំនន់់បានសំលាប់់ប្រជាជនថៃចំនួនជិតប្រាំមួយ
រយនាក់់ហើយមកដល់់ពេលនេះ។មានប្រជាជនថៃចំនួនជាងមួយរយនាក់់
ដែលខឹងនឹងការលើកទំនប់់នំាអោយទឹកមិនឆាប់់ស្រកនោះ បាននំាគ្នាទំលាយ
ទំនប់់ទឹកជំនន់់មួយដែលមានប្រវែង១៥គ.មនៅភាគខាងជើងនៃក្រុងបំាងកក
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ។
ហ៊ឺ !ទើបតែឆ្នំានេះទេដែលទឹកកជំនន់់ជន់់លិចក្រុងបាំងកកនិងមួយភាគធំ
នៃប្រទេសថៃហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានការជន់់លិចទឹកខ្លំាងដែរ
រហូតបណ្ដាលអោយប្រជាជនខ្មែរចំនួនជិតបីរយនាក់់បានស្លាប់់បាត់់បង់់ជីវិត
ហើយរងការខូចខាតជាដំណំដូចនៅប្រទេសថៃដែរ។នេះជាការកត់់សំគាល់់
ចំលែកមួយអំពីការប្រែប្រួលធម្មជាតិដែលនៅប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេស
កាណាដា ប្រទេសស្វីស ដែលពេលនេះធ្លាប់់តែមានទឹកកកធ្លាក់់នៅកន្លែង
លេងស្គីលើភ្នំនោះ ខ្វះទឹកកក ។នេះហើយជាសញ្ញាមួយធំអំពីការ
ប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុលើផែនដី ក្រៅពីការរលាយទឹកកកនៅតំបន់់ប៉ូល
ខាងត្បូងនិងខាងជើង។ចាប់់ពីពេលនេះតទៅ ប្រសិនជាមនុស្សលោកមិន
ចាត់់វិធានការទប់់ស្កាត់់កំណើននៃកំដៅលើផែនដីទេ នោះមហន្តរាយ
ធម្មជាតិធំៗនឹងឆាប់់កើតមានក្នុងពេលដ៎ខ្លីខាងមុខ ហើយច្បាស់់នឺងមាន
មនុស្សស្លាប់់និងមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនរហូតមិនអាចស្មានដល់់ ព្រោះថា
វាមិនដូចពីមុនៗទេដែលធម្មជាតិបង្កមហន្តរាយតូចធំយូរៗម្ដង ដូចជានៅក្នុង
ប្រទេសខ្មែរ ថៃ យួនជាដើម ។ប៉ុន្តែពេលនេះតទៅប្រហែលជាញឹកញាប់់ជាង
ឬជារៀងរាល់់ឆ្នំា ដែលនឹងធ្វើអោយមនុស្សលោកអាចមានការបារម្ភខ្លំាងជាង
ពេលណាៗទំាងអស់់។ជាឧទាហរណ៌ ៖ប្រទេសថៃត្រូវតែមានការគិតគូរ
ប្រឆំាងនឹងការឡើងទឹកជំនន់់ដែលត្រូវការចំណាយប្រាក់់កសាងទំនប់់ទឹកអស់់
រាប់់រយលានដុល្លារ។បើមិនដូច្នោះទេ មានតែស្រម៉ៃរើទីក្រុងបំាងកកចេញ
ទៅនៅអោយឆ្ងាយពីឈូងសមុទ្រថៃ ពីព្រោះគេទាយថាក្រុងបំាងកកអាច
នឹងលិចចូលក្នុងសមុទ្របានដោយសារដីស្រុតក្រោមទីក្រុងបីសង់់ទីម៉ែត្រ
ក្នុងមួយឆ្នំាៗ។សព្វថ្ងៃបំាងកកមានប្រជាជនចំនួន១២លាននាក់់ ហើយ
សំណង់់ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធនិងនិងសំណង់់ផ្ទះបាននិងកំពុងរីកដុះដាលខ្លំាង
ដែលនេះក៏ជាកត្តានំាអោយក្រុងស្រុតផងដែរដោយដីក្រោមក្រុងបំាងកក
មិនសូវរឹងមំា។

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s