រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឈឺចាប់់មួយ(11)

ទោះជាយ៉ាងណា ប្រទេសទីបីពិតជាមានសេចក្ដីសុខ ព្រោះមានសន្តិភាព
សេរីភាព និងភាពជឿនលឿនជាយូរមកហើយ។ក្នុងរូបថត ពួកគេមាន
សាច់់មានឈាមស្រស់់ថ្លា។នេះបង្ហាញអោយឃើញថា គេរស់់នៅប្រកប
ដោយអាហារបរិបូរ និងសេចក្ដីសប្បាយហ៊ឺហាមែន។

ថ្ងៃមួយភ្លៀងធ្លាក់់មួយមេធំ

ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកហើយ មេឃក្ដៅហួតហែង ធ្វើអោយអ្នកជំរំទំាងអស់់
ពិបាករស់់នៅហើយបរិវេណជុំវិញហាក់់ដូចជាសោះកក្រោះ ឥតមានសំរស់់
អីបន្តិច។ជនភៀសខ្លួនទំាងអស់់មានសេចក្ដីខ្វះខាតទឹកណាស់់ ជាពិសេស
ចំពោះគ្រួសារណាដែលមានគ្នាច្រើន។របបទឹក,គេចែកអោយជនភៀសខ្លួន
ទូទៅគឺជនភៀសខ្លួនអត់់របបក៏អាចទទួលរបបទឹកប្រើប្រាស់់ដែរ។ក្នុងម្នាក់់
គេចែកអោយតែមួយធុងប៉ោតខ្លាញ់់ប៉ុណ្ណោះ។អ្នកដែលត្រូវការទឹកថែមទៀត
អាចទិញតាមចិត្តបាន។ទោះជាយ៉ាងណា ការប្រើប្រាស់់ទឹកសំរាប់់គ្រប់់គ្នា គឺប្រកបដោយការសន្សំសំចៃណាស់់។ម្នាក់់ៗប្រើមិនលើសកន្លះធុងប៉ោត
ទេសំរាប់់ងូតទឹក ។សំរាប់់ក្មេងវិញ ត្រឹមតែកន្លះប៉ោតក៏ល្មមហើយ។អណ្ដូង
ទឹកនៅក្បែរផ្ទះយើងត្រូវរីងនៅទឹកត្រឹមតែបាតព្រោះមនុស្សមកចោមរោមដង
ច្រើនគ្នាពេក ម្ល៉ោះហើយ ទឹកដែលចេញមកក្នុងអណ្ដូងមកមិនអាចផ្ដល់់អោយ
ប្រើសប្រាស់់គ្រប់់គ្រាន់់សំរាប់់គ្នាច្រើនបានឡើយ។ពេលណាមេឃស្រទំយើង
ទន្ទឹងមើលក្រែងភ្លៀងធ្លាក់់ជួយបំពេញកង្វះខាតទឹករបស់យើង។ថ្ងៃមួយ
មេឃមីរស្រទំ ហើយដេរដាសដោយពពកខ្មៅក្រាស់់ដែលអណ្ដែតទំាងផ្ទំាងៗ
សព្វគ្រប់់ទិសទី។ជំរំទំាងមូលហាក់់ដូចជាត្រូវមេឃបិទគំរបធ្វើអោយងងឹត
ហើយទទួលការគំរាមផ្គរលាន់់ និងខ្យល់់បក់់ខ្លំាង ដែលជាហេតុនំាអោយរន្ធត់់
ខ្លួនយើង។នៅក្នុងផ្ទះ យើងផ្ទៀងមើលដំបូលស្លឹកផ្ទះ ក្រែងមានកន្លែងណា
ធ្លុះធ្លាយ ហើយនិងរៀបចំសំអាតពាងទឹក។នៅតាមផ្ទះភាគច្រើន មានក្មេងចាស់់
នំាគ្នាផ្លាស់់សំលៀកបំពាក់់ ដើម្បីរង់់ចំាងូតទឹកភ្លៀង។មេឃ បន្ទាប់់ពីផ្គរលាន់់មួយ
សន្ទុះមក ក៏ស្ងប់់ខ្យល់់ហើយស្រាប់់តែភ្លៀងបង្អុរចុះមកយ៉ាងខ្លំាងដូចជាគេចាក់់
ទឹកពីលើមេឃ ធ្វើអោយលាន់់ញសូរច្រាវៗ។ដំបូលផ្ទះស្លឹក ទទួលទឹកភ្លៀង
ធ្លាក់់ដូច្នេះដូចជាត្រូវគឹបាចគ្រាប់់គ្រួសពីណាពីណីមកអញ្ចឹង។មេឃពិតជា
ភ្លៀងធំ, មើលចុះ!ពពកខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់់ ហើយក្រាស់់ណាស់់។ក្រោយពីមេឃ
បាញ់់ទឹកឈូខ្លំាងមកមួយសន្ទុះ ដែលល្មមអោយដំបូលផ្ទះស្លឹកបានជ្រះស្អាត
ហើយ ទើបអ្នកផ្ទះទំាងឡាយ យកប៉ោតមកត្រងទឹកចាក់់ដាក់់ពាង
គ្រប់់គ្នា។ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់់មកហូរខ្លំាងចុះ
ឆ្ពោះទៅលូទឹកដែលស្ថិតនៅទីទាបតាមបណ្ដោយបង្គន់់សាធារណៈ។អ្នកជំរំ
ទំាងក្មេងចាស់់នំាគ្នាងូតទឹក ផងត្រងទឹកផងដើម្បីយកទៅចាក់់ទុកដាក់់ក្នុងពាង។
ពួកគេដូចជាបានឱកាសល្អដែលធ្វើអោយត្រជាក់់ជិត្ត ហើយភ្លេចកង្វល់់បានខ្លះៗ ដោយឥតដឹងខ្លួន។ក្មេងៗសប្បាយចិត្តណាស់់នឹងងូតទឹកភ្លៀង ដោយនំាគ្នារត់់
លេងជុំវិញបរិវេណផ្ទះរបស់់ខ្លួន។

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s