រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឈឺចាប់់មួយ(9)

ប៉ុន្មានខែកន្លងទៅហើយយើងជាជនភៀសខ្លួនអត់់របបចេះតែបន្តរស់់នៅអស់់
សង្ឃឹមដោយពុំមានបានដំណឹងល្អអ្វីបន្តិចសោះឡើយ។វិទ្យុផ្សាយសំលេងខ្មែរ
ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយូរៗម្ដង ផ្សាយដំណឹងអំពីជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់់នៅជំរំ
ខៅអ៊ីដាងដែលកំពុងរស់់នៅវេទនាគ្មានអង្គការណាបើករបបអោយ ។ប៉ុន្តែអង្គ
ការUNHCRហាក់ដូចជាព្រងើយ មិនគិតគូរបើករបបដល់់ពួកគេដែលចេះតែកើន
ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ហេតុអីក៏គេមិនអាណិតជនភៀសខ្លួនអត់់របបផង…
ដែលរស់់នៅដោយព្រួយបារម្ភអំពីការអត់់អាហារចិញ្ចឹមជីវិត ហើយលួចលាក់់ខ្លួន?
តើថ្ងៃណាគេនឹងផ្ដល់់របបអោយជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់់ទំាងនេះ? រឿងនេះច្បាស់់
ជាទាក់់ទងនឹងអាជ្ញាធរថៃពីព្រោះគេមិនចង់់បើកចំហជំរំនេះទទួលជនភៀសខ្លួនខ្មែរ
ទៀតទេ ។កាលណាចេះតែបើកទទួលជនភៀសខ្លួនថ្មី ជនភៀសខ្លួនថ្មីនឹងចេះតែ
ឆាប់់កើនមានឡើងអត់់ឈប់់ឈរហើយជំរំក៏នឹងត្រូវចង្អៀត ហើយគេនឹងត្រូវចំាបាច់់
ពង្រីកជំរំ។ថ្ងៃខែចេះតែកន្លងហើយរៀងរ៉ាវអំពីជនភៀសខ្លួនអត់់របបបានលេចឮខ្លំាង
ពេញក្នុងប្រទេសទីបី។វិទ្យុ និងសារព័ត៌មានBangkok postឧស្សាហ៏ផ្សាយដំណឹង
អំពីជនភៀសខ្លួននៃជំរំខៅអ៊ីដាង។ហេតុនេះយើងតែងចង់់តាមដានដំណឹងអំពី
ជនភៀសខ្លួនអត់់របបដែលចោទជាបញ្ហាចំពោះអង្គការUNHCR។យើងឮថាអង្គការ
នេះគេគិតគូរពួកអ្នកអ្នកអត់់របបជានិច្ច។ប៉ុន្តែ រឿងជួយសង្រ្គោះជនភៀសខ្លួនអត់់
របបនោះត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃសិនទើបអាចសំរេចកិច្ចការនេះបាន។
នៅសាលាមធ្យមសិក្សាHigh schoolបងឃើញមានយន្តហោះកន្ទុំរុយមកចុះ
ញឹកញាប់់លើទីវាលខាងក្រោយការិយាល័យរបស់់អង្គការUNHCR ហើយបងចេះតែ
នឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាគេមកធ្វើអីនោះ?គេនោះជាអ្នកណា?ពេលខ្លះ បងនឹកអរក្នុងចិត្ត
តែម្នាក់់ឯង ដោយឮថាយន្តហោះនោះដឹកនំាអ្នកធំដែលធ្វើការក្នុងអង្គការUNHCRឬជា
បុគ្គលិកនៃអង្គការមនុស្សធម៌ហើយបងជឿថាពួកគេចុះមកធ្វើការគិតគូររឿងជន
ភៀសខ្លួនអត់់របប។ក្រោយមក យើងលែងសូវឮដំណឹងអំពីជនភៀសខ្លួនអត់់របប។
យើងរស់់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់់យ៉ឺនដដែលជាដដែល។ថៃនៅតែជា”ឆ្កែកាច”ដេញ
ខំាមនុស្សដែលវាមិនបានស្គាល់់។ម្ហូបអាហារលក់់ដូរនៅឯផ្សារកើនតំលៃជានិច្ច។នេះ
ប្រហែលមកពីជនភៀសខ្លួនអត់់របបកាន់់តែកើនចំនួនច្រើនផងដែរក៏មិនដឹង។
ប្រាក់់ដុល្លារដែលយើងបានទទួលពីបងប្អូនយើងនៅកាណាដាដូរជាលុយបាត
បានតែមួយភ្លែត ក៏ចាយបាត់់អស់់។យើងទិញអង្ករមួយតៅ (១៥គ.ក)ថ្លៃ
២០០បាត,សាច់់ជ្រូកសាច់់គោមួយគីឡូថ្លៃ៦០បាតទៅ៧០បាត។រីឯអុសដុតវិញ
ក៏ថ្លៃណាស់់ដែរគឺថាបើធៀបទៅនឹងម្ហូបអាហារ មានតំលៃមិនលើសគ្នាប៉ុន្មានទេ។
ដោយការរស់់នៅ មានការខ្វះខាតលុយ,ពុំមានម្ហូបអាហារគ្រប់់គ្រាន់់ អ្នកអត់់
របបក្រីក្រជាច្រើនដែលពុំមានបងប្អូននៅប្រទេសទីបីផ្ដល់់ប្រាក់់មកចិញ្ចឹម
ក៏បានសំរេចចិត្តចុះឈ្មោះចេញទៅជំរំជាយដែន។ហេតុនេះថៃបានចិត្តក៏តំាង
ប្រឹងប្រកូកប្រកាស់់តាមខ្សែសំលេងCBERSហៅពួកអ្នកអត់់របបអោយចុះឈ្មោះ
ទៅរស់់នៅជំរំអ្នកតស៊ូខ្មែរវិញ។

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s