សេចក្ដីសន្និដ្ឋានអំពីក្រុមទស្សនវិទូទុទិដ្ឋិនិយម

ខ្ញុំសូមបញ្ចប់់ត្រឹមហ្នឹងពីក្រុមទស្សនវិទូទុទិដ្ឋិនិយម(les cyniques)ដែលមាន
មេក្រុមឈ្មោះអង៉ទីស្តែន។ក្រុមនេះបង្កើតបានជានិកាយមួយ
ដែលមិនមែនជាក្រុមមនុស្សប្រកាន់់កិរិយាបទនិងទំលាប់់រស់់នៅ
មួយបែបណាមួយឡើយ។
ពួកគេគិតថាគួរបំបាត់់រូបវិទ្យានិង តក្កវិទ្យាហើយប្រកាន់់យកតែសីលធម៌
បានហើយ។ លោក Ariston de Chiosក៏យល់់ព្រមចឹងដែរ។
DioclèsថាDiogèneហើយអ្នកផ្សេងទៀតថាសូក្រាតជាអ្នកនិយាយ
ថា៖ ត្រូវតែស្វែងរកអ្វីដែលល្អ និងអាក្រក់់ក្នុងគេហដ្ឋាននិមួយៗ។
ពួកគេមិនទទួលយកសិល្បៈសេរីឡើយ។
អង៉ទីស្តែនបានទាំងនិយាយថា មនុស្សដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យ មិនត្រូវ
រៀនអាន និងសរសេរទេ ដើម្បីកុំអោយមនុស្សដទៃជះឥទ្ធិពលអាក្រក់់មកលើ។
ឯ ឌីយ៉ូហ្សែន បាននិយាយទៅកាន់់អ្នកដែលបង្ហាញនាឡិកាមកលោកថា៖
នេះជាការច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អមួយសំរាប់់រំលឹកម៉ោងទទួលទានបាយ។ដូចគ្នានេះទៀត
លោកបាននិយាយទៅកាន់់អ្នកដែលចង់់បង្រៀនលោកលេងភ្លេងថា៖
គឺដោយគំនិតវាងវៃទេដែលមនុស្សរៀបចំចាត់់ចែងជីវិតនិងផ្ទះរបស់់គេ,
មិនមែនដោយសារខ្យល់់តន្ត្រីពិន និងសំលេងស្រែកចេចចាចនោះឡើយ។
ពួកគេយល់់ឃើញដូចពួកក្រុមអ្នកអំណត់់និយមដែរថា សេចក្ដីល្អកំពូល
គឺ គុណធម៌ដែលអង៉ទីស្តែនបានមានវាចារមកហើយក្នុង សៀវភៅ
Herculeរបស់់លោក។មានទំនាក់់ទំនងប្រហែលគ្នាណាស់់រវាងនិកាយ
ទាំងពីរហើយគេបានទាំងនិយាយថាទុទិដ្ឋិនិយមគឺជាមាគ៌ាយ៉ាងខ្លីបំផុតមួយ
ដើម្បីឆ្លងទៅដល់់គុណធម៌ ហើយថាZénonមកពី Citiumបានរស់់នៅ
ដូចពួកគេ។អ្វីដែលពួកគេលើកដំកើង គឺជីវិតសាមញ្ញ ហើយសំចៃ
ដោយចូលចិត្តទទួលទានអាហារដែលសមល្មមអោយរស់់បាន និងខោអាវចាស់់ៗ។ពួកគេមិនរវល់់នឹងមាសប្រាក់់,ភាពហ៊ឺហា និង
ភាពសំបូរសប្បាយសោះឡើយ។មានអ្នកខ្លះទទួលទានតែស្លឹកឈើ
ហើយផឹកទឹកសាបជាភេសជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះ។ពួកគេដាក់់ដំណេកត្រង់់
ណាដែលគេធ្វើទៅកើតជួនកាលក្នុងធុងស្រា ដូចឌីយ៉ូហ្សែនចឹង ដែលបានប្រកាស់់ប្រាប់់ថា៖លក្ខណៈរបស់់ទេវៈគឺមិនត្រូវការអ្វីឡើយ,
ហើយអ្នកដែលដូចទេវៈគឺសឹងតែគ្មានត្រូវការអ្វីបន្តិចឡើយ។ពួកគេគិតថា
មនុស្សមានប្រាជ្ញាស្រលាញ់់អ្នកដទៃគ្រប់់គ្នា,មិនចេះធ្លាក់់ក្នុងអបាយមុខ,ស្រលាញ់់អ្នកដទៃដូចបងនិងប្អូនហើយមិនរស់់នៅក្រោមឥទ្ធិពល
ទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ។

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s